ويرايش اطلاعات پست های ارسالی
عنوان:
   
  
 
 
   

  
 
 
۱۳۹۱ هفتم اسفند 4:29 #1
مدیریت سیستم
 
مدیریت سیستم
 
تاريخ عضويت : ۱۳۸۹ پانزدهم تير
محل سکونت :
پست ها : 9


 

ارتقاي ورژن كارتها
 
A) بعد از اتصال نرم افزار مربوطه به دستگاه
B)  شويد  "Utility وارد قسمت
C)

    را انتخاب فرماييد "File Transfer PC to PBX (SD Card)" گزينه

D)     را بزنيد OK از پنجره باز شده فايل مربوطه را كه دانلود كرده ايد يا داريد انتخاب كرده و گزينه
E)     شده  "Configuration" كردن كارت رسيده، براي اين كارت وارد قسمت  "OUT" حال نوبت به
F)   را انتخاب كرده  "slotگزينه
G)   را انتخاب فرماييد  "OUTروي كارت با ماووس ايستاده و گزينه
H) شده "Utilityحال نوبت به آپگريد كردن كارت مربوطه رسيده بدين تريب كه، وارد قسمت
I)  انتخاب فرماييد "SD Card File View and Load"  گزينه  
J) روي فايلي كه آپلود كرده ايد كليك فرماييد
K)     نمايان شود "The SD Card File View and Load" كليك كرده تا پنجره  "Detail" از بالاي صفحه روي گزينه
L)   ميتوانيد اطلاعات مربوط به كارت را مشاهده فرماييد  "View با گزينه
M)   ميتوانيد فايل مربوطه را داخل دستگاه آپلود فرماييد  "Load با گزينه
N)   را بزنيد  "OK"   و بعد از اتمام گزينه
O)  شده "Configuration"  كردن كارت رسيده، براي اين كارت وارد قسمت  "INS" حال نوبت به
P)   را انتخاب كرده  "slotگزينه
Q)   را انتخاب فرماييد  "INSروي كارت با ماووس ايستاده و گزينه

 

 
 


پاسخ سريع
عنوان :